Aplikacja: ProtectGuard

  Powrót do produktu

UWAGI 

 • Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi produktami ProtectGuard.
 • Nie stosować na materiały organiczne, metaliczne i wodoodporne.
 • Nie stosować w czasie deszczu lub mrozu oraz gdy temperatura powierzchni i powietrza jest <5⁰C i >30⁰C.
 • Przechowywać w suchym miejscu (od 5⁰C do 30⁰C).
 • Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu

APLIKACJA

 • Podłoże musi być czyste, suche i pozbawione kurzu. W przypadku plam, kwitnienia, pozostałości po cemencie i innych zabrudzeń należy użyć Guard Cleaner Eco Soiled Floors, Guard Cleaner Eco Polluted Facades lub Guard Remover Eco Efflorescence & cement.
 • Przed aplikacją należy wykonać test ProtectGuard na niewielkiej powierzchni.
 • Należy aplikować impregnat bezpośrednio z pojemnika.
 • Koniecznie wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
 • Podłoże powinno być impregnowane do momentu nasycenia w pojedynczej aplikacji lub nałożyć impregnat dwukrotnie techniką „mokro na mokro”.
 • Nie wykorzystywać całego produktu, nadmiar impregnatu usunąć przed suszeniem.
 • Na pionowych powierzchniach zawsze nakładać impregnat od dołu do góry.
 • Czas schnięcia: 24 godziny.
 • Optymalną skuteczność uzyskuje się po 7 dniach.
 • Sprzęt do aplikacji należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA

W razie zabrudzenia powierzchni należy czyścić je za pomocą pędzla i czystej wody, do której można dodać detergentów o neutralnym pH, jak np. Guard Maintenance Eco.

SPRZĘT DO APLIKACJI

Pędzel, wałek lub niskociśnieniowy rozpylacz.

 

FILM (ENG)