Blog - Tag: piaskowca itp.

Mariaż chemii z ekologią

Ekologiczne impregnaty

Nieustannie dążymy do połączenia dbałości o materiały budowlane z poszanowaniem środowiska. Większość naszych produktów została opracowana na podstawie rygorystycznych specyfikacji pod względem ochrony środowiska i wyprodukowana na bazie wody, bez rozpuszczalników ropopochodnych, z niewielką ilością lotnych związków organicznych.

Chcemy podnosić świadomość w naszej branży, dlatego przywiązujemy dużą wagę do rozwoju, propagowania i dystrybucji ekologicznych technologii.