REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO GUARD INDUSTRY

 

1. Postanowienia ogólne

A. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

B. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

C. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.guardindustry.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.

D. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.guardindustry.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

E. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

F. Klient powinien zwrócić uwagę na komunkat pod zdjęciem produktu :  oznacza to że produkt nie znajdue się na magazynie a czas realizacji wydłuży się do momentu gdy stan magazynu zostanie uzupełniony o wybrany przez klienta produkt. W celu informacji możesz skorzystać z formularza -> Klik

 

2. Dane Klienta

a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

b. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

3. Polityka ochrony prywatności

a. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).

b. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego.

c. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

d. Więcej o polityce prywatności (RODO) znajdziesz tutaj

 

4. Ceny

a. Wszystkie ceny podane na stronie www.guardindustry.pl są podawane z złotych polskich ( ZŁ) i są cenami brutto.

b. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

c. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Zakupy

a. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.guardindustry.pl.

b. Dodanie produktu do koszyka, oraz naciśnięcie przycisku zamów oraz przejscie do następnego kroku oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c. Umowę uważa się za zawartą, gdy klient otrzyma potwierdzenie zakupu na wskazany e-mail.

d. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:

1) przedpłata - Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto (dane do konta znajdują się w potwierdzeniu zakupu i oraz na stronie sklepu w czasie wyboru opcji przedpłata) Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia,

2) za pobraniem - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru kurierowi.

 

Jeżeli wybrali Państwo formę zapłaty przelewem podajemy dane do przelewu na nasze konto:

Kamstar Krzysztof Fertała

31 8367 0000 0023 4506 2000 0001
Kaława 72/A
66-300 Międzyrzecz

TYTUŁ PRZELEWU : Guard Industry - Nr zamówienia

 

6. Dostawa

a. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej DPD.

b. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane święta i dni ustawowo wolne od pracy.

c. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

d. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

e. Koszty dostawy podane są w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia lub wartości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. W związku z promocjami ustalanymi przez Sprzedającego, koszt przesyłki czasowo może ulec zmianie.

 

7. Wymiana towaru/zwrot

A.Prosimy  o Kontakt ze Sprzedającym (sklep@guardindustry.pl) oraz odesłanie produktu, powinno nastąpić do 10 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.

B. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient. Opłata za wysłanie towaru na wymianę wynosi 10zł i może być uiszczona przelewem na

konto podane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia na wymianę lub zawarta w kwocie pobrania. Również ewentualna dopłata za inny wybrany towar może być uiszczona w ten sposób.

C. Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.

D. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu lub bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.

E. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie. W przypadku butów zaleca się ich przymierzanie na miękkim podłożu (wykładzina, dywan itp.), ponieważ twarde powierzchnie mogą zarysować podeszwy.

F. Wszelkie towary gratisowe dodawane jako prezent do zamówień nie podlegają wymianie.

G. Zamówienie na wymianę nie wiąże się z aktulanymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi.

 

8. Odstąpienie od umowy 

a. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b. W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: sklep@guardindustry.pl. Zwrot pieniędzy zostanie automatycznie przekazany na saldo klienta po otrzymaniu towaru przez sklep. Środki te będą mogły być wykorzystane przy następnych zakupach. Jeśli Klient życzy sobie wypłacenie tych pieniędzy, zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji mailowo na adres: sklep@guardindustry.pl. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji.

c. Zwracany towar należy przesłać tylko i wyłącznie na adres: Kamstar Krzysztof Fertała, Kaława 72 a, 66-300 Międzyrzecz

d. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru, na skutek odstąpienia od umowy, ponosi Klient.

e. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.

f. Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

9. Reklamacje

a. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo

b. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

c. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.

 

11. Postanowienia końcowe

a. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producenta Guard Industry. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

c. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.